Festivalregels

Geen gegarandeerde plek bij elk optreden!

Anders dan op een standaard congres heb je bij dit festival (zoals eigenlijk bij elk festival) geen gegarandeerde plek bij elke presentatie of elk optreden. Er is een veelheid aan keuzes op elk moment, waardoor iedereen ruimschoots aan zijn/haar trekken kan komen. Elk podium heeft natuurlijk wel zijn beperkingen wat aantal bezoekers betreft, dus als je ergens per se naartoe wilt is er maar 1 oplossing: zorg ervoor dat je er ruim op tijd bent.

Houd rekening met het weer!

Alhoewel alle optredens en workshops in tenten of vaste locaties plaatsvinden (en dus overdekt zijn) heb je natuurlijk wel veel meer te maken met de weersomstandigheden. Dus houd daar rekening mee bij je kledingkeuze.

Staan en zitten!

Niet elk podium heeft voldoende zitplaatsen. Dat betekent dat je ook regelmatig staat (of swingt) bij een optreden. Wat natuurlijk een stuk gezonder is dan het constante zitten.

Eten en drinken!

Elke deelnemer krijgt een set munten waarvan de tegenwaarde ongeveer 1 heerlijke maaltijd en zo’n 5 a 6 consumpties is. Wil je meer eten of drinken, dan kan je extra munten kopen.

Let op: het kopen van extra munten gaat alleen per pin (dus niet contant!)

Parkeren

Uiteraard zorgen we voor goede parkeerplekken voor iedereen. Als je besluit om te parkeren op andere plekken dan is dat uiteraard op eigen risico.

Andere regels

Er mag veel op het Samen Sterker Kennisfestival voor de beste zorg, maar om het voor iedereen leuk te houden, vragen we iedereen zich aan de volgende regels te houden. Veel van de regels zijn natuurlijk voor de hand liggend maar we noemen ze voor de zekerheid toch nog een keer:

Aanwijzingen van het personeel of de daarvoor bevoegde personen, die verband houden met de huisregels, dienen op het festivalterrein en in de directe omgeving te allen tijde stipt opgevolgd te worden.

Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar het evenemententerrein: film- en andere professionele opnameapparatuur, alcoholhoudende dranken, harddrugs, softdrugs, glaswerk, blik, plastic flessen,(vuur)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen. Kleine wegwerpcamera's en amateur-apparatuur is o.v.b. toegestaan.

De organisatie kan personen de toegang weigeren of verwijderen van het evenemententerrein.

Huisdieren worden (om hun eigen bestwil) niet toegelaten.

Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van het evenement zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker.

De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor enigerlei letsel of schades ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers. Hieronder wordt ook o.a. diefstal / vermissing verstaan.

Tijdens het evenement worden (foto-) opnames gemaakt. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.

Het verspreiden van folders, flyers en/of handelen in goederen op het festival en in de directe omgeving is verboden, tenzij schriftelijke toestemming is verleend door de organisatie.

Mocht je nog vragen hebben waarop onze huisregels geen antwoord bieden, neem dan contact met ons op. Wij wensen je een geweldig festival toe!

Programma
Meld
je aan